Spływy Drwęcą Spływy Drwęcą

Ogromną zaletą Drwęcy jako szlaku kajakowego jest jej kameralność i różnorodność. Rzeka jest mniej oblegana, więc można poczuć się tu bardzo swobodnie i w spokoju zrelaksować się wśród jej przyrody.

Rzeka Drwęca wije się wstęgą od malowniczych terenów Góry Dylewskiej, poprzez Pojezierze Iławskie i Chełmińsko-Dobrzyńskie, aż po Toruń. Ta piękna rzeka liczy ok. 207 km i na całej długości stanowi najdłuższy, wodny rezerwat ichtiologiczny w Polsce, zwany „Rzeka Drwęca”. Został on utworzony w celu ochrony środowiska wodnego i bytujących w nim ryb.

Drwęca, w swoim środkowym odcinku, przepływa również przez Pojezierze Brodnickie. Jest to obszar specjalnej ochrony Natura 2000, zwany „Bagienną Doliną Drwęcy”, który powstał w 2004 roku. Teren ten jest wyjątkowy, ponieważ obejmuje pradolinę Drwęcy wraz z jej rozlewiskami, znajdującymi się u podnóża polodowcowych wzgórz. Na podmokłych łąkach i wśród starorzeczy Drwęcy, bytuje wiele gatunków ptactwa i przeróżnej dzikiej zwierzyny, z którą na pewno spotkamy się płynąc kajakiem.

Scroll to Top