Spływ Drwęcą: Topiele – Tama Brodzka

Opis

Spływy Drwęcą z Topieli do Tamy Brodzkiej to podróż wśród niesamowitej przyrody. Jest to teren specjalnej ochrony Natura 2000, zwany „Bagienną Doliną Drwęcy”. Rezerwat ten jest bardzo zróżnicowany i wyjątkowy. Na początku płyniemy wzdłuż malowniczych wzgórz, będących pozostałością po lodowcu. Następnie Drwęca wije się wśród bagien i podmokłych łąk, by w końcu wcinać się w niewielkie wzgórza o zalesionych brzegach. Po drodze mamy dwa urzekające miejsca na postój: pierwsze to wzniesienie po grodzisku przy ujściu Brynicy do Drwęcy, drugie to kamienne schody na prawym brzegu w Świeciu. Trasa jest łatwa ale w nurcie znajdzie się kilka przeszkód między którymi trzeba pomanewrować kajakiem. W dwóch lub trzech miejscach natrafimy też na drzewa przez które, w zależności od wysokości wody, będzie trzeba się przeciągnąć z kajakiem.

Galeria

Scroll to Top